ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Για ένα δομημένο περιβάλλον που μας αξίζει... και του αξίζουμε!

Στο γραφείο μας μπορείτε να βρείτε λύσεις για θέματα που άπτονται σε όλο το τεχνικό φάσμα αλλά και το real estate.

Πιο συγκεκριμένα:

Μελέτες αρχιτεκτονικές, στατικές και ηλεκτρομηχανολογικές, για κάθε είδους τεχνικό έργο.

Έκδοση αδειών δόμησης από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Δόμησης.

Κατασκευή του έργου σας, με τα πιο σύγχρονα δομικά υλικά και τις πιο αυστηρές τεχνικές προδιαγραφές. Επίσης μπορούμε να αναλάβουμε την επίβλεψη των συνεργείων που κατασκευάζουν το έργο σας ή και τον προγραμματισμό και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος του έργου σας. (project planning and management)

Εκτιμήσεις των αντικειμενικών και εμπορικών αξιών του ακινήτου σας είτε πρόκειται για αδόμητο οικόπεδο, είτε για διαμέρισμα. Η εμπειρία μας στο χώρο πιστοποιείται από την συνεργασία μας με διάφορες τράπεζες.

Επισκευές και ανακατασκευές σε υφιστάμενα κτίρια. Τόσο στην φάση της μελέτης και στην κατασκευή επισκευών σε φέροντες οργανισμούς, όσο και σε αρχιτεκτονικές επεμβάσεις και παρεμβάσεις.

Ενεργειακές επιθεωρήσεις σε κτίρια, διαμερίσματα και χώρους επαγγελματικής χρήσης. Ταυτόχρονα μελετάται και η ενεργειακή αναβάθμιση του προς επιθεώρηση ακινήτου και προτείνονται οι βέλτιστες λύσεις. Ο ενεργειακός σχεδιασμός αφορά αναπόσπαστα και όλες τις παραπάνω ενασχολήσεις, μιας και αποτελεί, πλέον, τμήμα της ελληνικής τεχνικής νομοθεσίας.

Νομική συμβολή σε τεχνικά θέματα. Η γνώση της τεχνικής νομοθεσίας μας επιτρέπει να δώσουμε συμβουλές και τεχνική βοήθεια σε αστικά ή εν γένει νομικά θέματα, που σας έχουν προκύψει.

 

Η εμπειρία μας στον τεχνικό χώρο μας έχει δείξει, ότι η έγκαιρη και υπεύθυνη συνδρομή μηχανικού σε όλα τα θέματα που αφορούν στην ακίνητη περιουσία σας, είναι απαραίτητη και γλυτώνει από δύσκολες καταστάσεις που η άγνοια μπορεί να επιφέρει. Έτσι λοιπόν μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έστω και για θέματα τα οποία μπορεί να σας φαίνονται μικρής σημασίας. Θα χαρούμε πολύ να τα πούμε από κοντά!

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΕΥΘΥΜΟΥΔΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Δ.Π.Θ.

 

Μέλος Τ.Ε.Ε. από το 1996, με μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων και στη μελέτη ιδιωτικών έργων. Ενεργειακός Επιθεωρητής και Επιθεωρητής Δόμησης.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΣΣΕΛΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Δ.Π.Θ.

 

Μέλος Τ.Ε.Ε. από το 1995, με μεγάλη εμπειρία στη μελέτη δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων. Ενεργειακός Επιθεωρητής και Επιθεωρητής Δόμησης.

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΝΤΟΪΜΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

 

Μεγάλη εμπειρία σε μελέτες αναστηλώσεων και στην κατασκευή τεχνικών έργων. Ειδικότερα, στα έργα μονώσεων, ξηράς δόμησης και κατασκευής φέροντος οργανισμού.

Η φόρμα υποβάλλεται...

Ουπς! Κάτι πήγε στραβά...

Ναι, ω, ναι! Η φόρμα ελήφθη!

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΕΥΘΥΜΟΥΔΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Δ.Π.Θ.

ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

 

Mπουμπουλίνας 33

13673 Αχαρνές

Αττική

 

+30 210 240 11 60

 

+30 210 240 11 60